شرکت مبین وان کیش

  موضوع فعاليتهاي شركت مبين وان كيش تحت عنوان موضوع شركت به شرح زير است :

  • تامين ،ادامه و توسعه خدمات ارزش افزوده به شبكه هاي مخابراتي كشور
  • بازاريابي و توسعه خدمات داده هاي تلفن همراه
  • تاسيس و توسعه شبكه هاي مخابراتي -رايانه اي به عنوان اپراتور و عرضه كننده خدمات مربوطه
  • مشاوره ،طراحي ،مهندسي ،نگهداري و بهره برداري از شبكه هاي مخابراتي و الكترونيكي در ايران و خارج از كشور

  نمونه اي از خدمات سرويس هاي ارزش افزوده در مرحله مقدماتي كه در دست افزايش به تعداد وسيعي بر اساس نياز روزمره خواهد بود :

  • ايجاد صندوق پيام صوتي براي تمام مشتركين تلفن ثابت
  • سرگرمي كودكان سنين مختلف شامل داستان ،شعر و لطيفه
  • دسترسي به منابع و بانكهاي اطلاعاتي كه ممكن است متقاضيان به آنها احتياج داشته و بر اساس خواست جمعي به سرويسها افزوده شود
  • فال حافظ ،طالع بيني ،راهنماييهاي سلامتي ،راهنماييهاي تغذيه ،موسقي سنتي
  • فهرست سازمانهاي خدماتي و شماره آنها
  • مديريت پرداخت 1818 و09990 و ديگر پرداختها و عمليات بانكي مربوطه
  • تلاوت كلام ا... مجيد بر اساس نياز تماس گيرنده براي سوره و آيه خاص با تفسير و بدون تفسير
  • سرويس هاي ADSL با امكانات وسيع فكس

  همه سرويسهاي فوق براي سهولت دسترسي فقط با *8 قابل دريافت مي باشند